Meldformulier

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Statistische informatie kan gedeeld worden met derden.

Slachtoffer(s)


Je bent...
Zelf slachtofferFamilie van het slachtofferKennis van het slachtofferProfessionalOverig

Naam van het slachtoffer

Geslacht slachtoffer(s)
VrouwManBeiden (in geval van meerdere slachtoffers)

Hoe oud was het slachtoffer toen het misbruik begon?

Wat weet je verder nog over het slachtoffer?


Het misbruik


In welk jaar / welke jaren vond het misbruik plaats?
Van Tot

Hoe vaak vond het misbruik plaats?

Waren er bijzondere omstandigheden waardoor jij extra kwetsbaar was?
Waren er bijzondere omstandigheden waardoor het slachtoffer / de slachtoffers extra kwestbaar was / waren?

Waren er bijzondere omstandigheden waardoor jij extra kwetsbaar was? Bijvoorbeeld: seksueel misbruik in het verleden; psychiatrische problemen; trauma's

Kun je een omschrijving geven van het misbruik?


Pleger


Waar heeft het misbruik plaatsgevonden?

Waren er ook anderen bij aanwezig?

Wie was / waren de pleger / plegers van het misbruik (namen)

Wat was je hulpvraag waarmee je bij de behandelaar hebt aangeklopt?

Wat was je voorgespiegeld over de sessies / het traject op de website of in het contact met de behandelaar ?

Wat weet je verder nog meer over de pleger?


Genomen maatregelen

Is het misbruik bij een vertrouwenspersoon, een beroepsvereniging of bij iemand anders gemeld of aan iemand anders verteld?
JaNee

Hoe werd er op dit signaal gereageerd?

Wat is er concreet met het signaal gedaan? (bijvoorbeeld maatregelen om herhaling te voorkomen, aangifte)

Wat heeft jou tegengehouden om er eerder met anderen over te spreken?
Wat heeft het slachtoffer tegengehouden om er eerder met anderen over te spreken?

Is er aangifte of melding bij de politie gedaan?
JaNee

Wanneer was dat? Is de melding door jou of een ander gedaan? Wie?


Melder


Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Geslacht
VrouwMan

E-mail (verplicht)

Geboortedatum

Woonplaats