Melding doen bij de politie

De eerste stap van contact met de politie is een telefonische melding bij de politie (0900-8844). Vraag naar de afdeling zedenpolitie in de regio waar het delict heeft plaatsgevonden en vertel kort wat er gebeurd is en om wie het gaat.  Maak vervolgens een afspraak voor een informatief gesprek.

In principe moet je bij elk politiebureau terecht kunnen.  Tijdens het informatieve gesprek kan je uitgebreid vertellen wat er is gebeurd. Tijdens dit gesprek met twee zedenrechercheurs worden je vragen gesteld en word je verteld hoe het verdere verloop zal zijn als je besluit aangifte te doen.

Je moet volgens het wetboek van strafrecht van de politie ALTIJD de mogelijkheid krijgen om melding of aangifte te doen. Wil de politie dit niet, dan is het belangrijk aan te blijven dringen tot je wél de gelegenheid krijgt.

Hierna krijg je enkele weken de tijd om te beslissen wat je wilt doen. Als je naar een informatief gesprek gaat,  zit je dus nog nergens aan vast. Mocht je beslissen om toch geen aangifte te doen, dan blijft het bij een melding die van belang kan zijn. Alle meldingen in zedenzaken worden namelijk besproken met de Officier van Justitie

Voorbereiding
De Stichting Langz begeleid slachtoffers van zedenmisdrijven. Het is verstandig om met hen of met een andere advocaat die bekend is met het begeleiden van slachtoffers in zedenzaken contact op te nemen en te bespreken of het doen van aangifte voor jou zinvol en dragelijk is. Indien mogelijk is het verstandig om van het begin af aan een advocaat mee te nemen. 

Aangifte
Besluit je om aangifte te gaan doen, dan krijg je gedurende een vervolggesprek gesprek ruim de tijd om je verhaal stap voor stap uit te leggen. Er zal je ook worden gevraagd wat de aanklacht precies is, waarom ging je naar deze persoon etc. Vaak is het belangrijk om iets over je achtergrond te vertellen, omdat dat kan verklaren waarom je op een bepaalde manier hebt gereageerd. Daarnaast is het ook van belang om te benadrukken dat dit om een ongelijkwaardige relatie gaat, een behandelrelatie waarbij jij betaalt voor een stukje zorg/hulpverlening, waarbij van tevoren duidelijke grenzen waren afgesproken. Laat je niet afschrikken door kritische vragen, de politie moet die stellen om te kunnen beoordelen of het geen valse aangifte is. Deze rechercheurs zijn bekend met misbruik rondom seksualiteit en alles kan met naam en toenaam benoemd worden.

Waarom aangifte
Aangifte doen, kan leiden tot vervolging van de beschuldigde. Zonder meldingen en aangiften kan de politie alleen in actie komen als er direct gevaar is en dat gebeurt eigenlijk alleen als er minderjarigen in het spel zijn. Je kunt aangifte doen ongeacht de ‘zwaarte’ van het misbruik, ook als je toentertijd niet (duidelijk) hebt geprotesteerd, zelfs als je er vrijwillig mee bent doorgegaan.  Een masseur/therapeut behoort deze dingen niet te doen, ongeacht de situatie.
Als er meerdere aangiftes zijn kan de kans op vervolging groter worden en kunnen deze samengevoegd worden.

Bewijs
Neem elk bewijs mee dat je denkt dat nuttig is: correspondentie met degene die beschuldigd wordt van het misbruik, correspondentie met mensen uit je omgeving aan wie je dit hebt verteld, evt. huisartsverslag, facturen etc.

Maak ook een lijst van personen die de politie kan benaderen. Je kunt de politie dan desgevraagd) de namen geven van mensen aan wie je dingen hebt verteld of die anderszins informatie kunnen verschaffen.

Als je weet dat er al eerder aangiftes tegen deze persoon zijn gedaan, kun je dat laten weten. De rechercheur kan dit meenemen.

Schadeclaim
Tevens kan je een schadeclaim indienen voor emotionele schade, de kosten van de behandeling(en) en/of compensatie voor kosten die je naar aanleiding van deze wanprestatie hebt moeten maken (bijv. andere therapie).

Vervolg
De officier van justitie besluit na jouw aangifte of hij/zij over zal gaan tot onderzoek en vervolging. De Officier van Justitie is degene die de dader aanklaagt. Komt het zover dan krijg jij als slachtoffer gratis een zedenadvocaat toegewezen (ongeacht je inkomen) om jou bij te staan gedurende de rechtszaak.

Conclusie
Aangifte doen is een intensieve weg. Je moet goed nadenken of je dit aan kan. Voor sommige slachtoffers is melding dopen bij de politie het hoogst haalbare en dat is prima. Daardoor wordt namelijk wel bekend bij politie en justitie dat er misbruik plaats vindt.

Meer informatie
Voor meer informatie over het doen van een aangifte: https://www.politie.nl/themas/seksueel-geweld-aanpak-zedenmisdrijven-politie-en-justitie.html

Lees ook het interview met Richard Korver Slachtoffers hebben hulp nodig bij het doen van aangifte.