Hulp

Hulp

Als je aangerand of verkracht bent door een tantra-masseur of masseuse of intimiteitscoach, raden we je aan om direct naar de politie te gaan.

Wij raden aan om iemand mee te nemen naar de politie om jou bij te staan. Als je iemand buiten je eigen vriendenkring nodig hebt om je te ondersteunen bij het doen van aangifte, stuur dan het meldingsformulier in. Is het misbruik minder dan een week geleden neem dan zo snel mogelijk contact op met het centrum seksueel geweld

Stichting Project Speak Now biedt op verschillende manieren hulp na seksueel misbruik.  www.projectspeaknow.nl 

De hulplijn van Slachtofferhulp Nederland biedt een luisterend oor en gratis juridische ondersteuning na seksueel misbruik. www.verbreekdestilte.nl of 0900 9999 001

Voor informatie rond sektes waarin misbruik in groepen plaatsvindt: www.sektesignaal.nl

Meer informatie over manipulatie en groepsdwang:  www.ontmaskermanipulatie.nl

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) www.langzs.nl

Schadefonds geweldsmisdrijven:  www.schadefonds.nl