Informatie maart 2018

Een vrouw loopt in Nederland een behoorlijk risico om aangerand of verkracht te worden als ze een ’tantramassage’ boekt bij een man. De afgelopen vijf maanden deden honderd vrouwen een melding van misbruik door een zogenaamde ‘tantramasseur’ of ‘tantratherapeut’of ‘intimiteitscoach’. Ze waren gekomen voor een massagesessie om blokkades te doorbreken of trauma’s te laten helen. Het eindigde erin dat de masseur zijn bevrediging bij de vrouwen haalde. Er kwamen meldingen binnen over bijna zestig masseurs, terwijl het Meldpunt Tantra Misbruik inventariseerde dat er zo’n kleine honderd actief zijn in Nederland. De kans dat je een masseur treft die over grenzen heen gaat, is dus, gezien de cijfers, zeker 50 procent.

Aldus Helene Baayen en Caroline Franssen, oprichters van het Meldpunt Tantra Misbruik. In dit door hen geschreven artikel,  waarin beiden elkaar interviewden, doen ze een boekje open over een hele andere kant van tantra dan we op de Koorddansersite vaak lezen.

 

In december 2017 en in februari 2018 zijn een tantramasseur uit Rotterdam en een tantratherapeut uit Rhenen door de politie opgepakt op verdenking van seksueel misbruik. Tegen beide masseurs was door zeker vier vrouwen aangifte gedaan. Beide masseurs hadden op hun websites voor tantramassage staan dat zij de grenzen van de cliënten respecteerden en dat er geen seks te pas kwam aan hun werkwijze. Ook hadden beide mannen veel lovende recensies van vrouwen op hun websites en Facebookpagina’s staan.

“Er is geen enkele manier waarop een vrouw van te voren kan weten of zij op de massagetafel of -mat gaat liggen bij een tantramasseur die zich dienend opstelt, of bij een seksueel roofdier”, zegt Caroline Franssen, één van de oprichters van het Meldpunt. “De mannen zijn niet aangesloten bij een formele beroepsvereniging en hoeven aan geen enkele eis te voldoen en aan niemand verantwoording af te leggen. Zij kunnen hun gang gaan, totdat de politie ingrijpt.”

Helene Baayen, de andere oprichter van het Meldpunt Tantra Misbruik: “Wij hebben al meer dan zes jaar kennis van dit misbruik en diverse acties ondernomen. Binnen de tantrawereld zelf werd er niets ondernomen. We hoorden excuses in de trant dat het nou eenmaal iemands karma is, dat er geen goed of kwaad is, dat alles wat je aandacht geeft groeit of dat het maar misverstanden zouden zijn. De politie weigerde in eerste instantie om aangiften op te nemen. Pas sinds wij dit meldpunt hebben opgericht en de politiek zich ermee is gaan bemoeien, wordt het misbruik serieus genomen.”

 

Meldpunt Tantra Misbruik
Sinds de oprichting van het Meldpunt Tantra Misbruik in oktober 2017 kwamen honderd meldingen binnen van grensoverschrijdend gedrag door zo’n zestig masseurs. Het gaat hier om ernstig grensoverschrijdend gedrag, niet om misverstanden over bijvoorbeeld een te harde aanraking. In 27 gevallen werd melding gedaan van verkrachting (vaginale of anale penetratie met de penis). In 38 gevallen was sprake van ongewenste inwendige massage van de vagina. Ongewenste seksuele handelingen met de therapeut werden 23 keer gemeld. Ongewenste seksuele handelingen met de cliënt (tongzoenen, oraal bevredigen) 55 keer. Zes keer werd er ook geweld gebruikt. Afpersing en stalking werden 9 keer gemeld.
Deze honderd meldingen vormen volgens het Meldpunt Tantra Misbruik waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Het is immers algemeen bekend dat slechts een zeer beperkt deel van de vrouwen die misbruikt zijn, zich meldt. Het Meldpunt Tantra Misbruik is bovendien nog een tamelijk onbekend meldpunt. Het wordt gerund door vrijwilligers zonder enige vorm van subsidie en heeft dus nooit budget gehad om te zorgen voor serieuze naamsbekendheid. Naar schatting zullen de meeste vrouwen die misbruik hebben meegemaakt, het meldpunt niet kennen.

 

Geschiedenis van het Meldpunt
Sinds een jaar of zes bieden Helene Baayen en Caroline Franssen een luisterend oor aan vrouwen die een nare ervaring opgedaan hebben met een tantramasseur of tantratherapeut. Helene: “In het begin kwamen er vragen over tantramassage als: ‘Is het normaal dat ik ineens gepenetreerd wordt zonder condoom bij een tantrasessie?’ en ‘klopt het dat mijn seksuele energie zo sterk is dat de masseur zich wel moet aftrekken?’ of ‘is het normaal dat ik weken pijn heb na een yoni-massage?’ Wij moesten de vrouwen er dus in bevestigen dat wat zij mee hadden gemaakt inderdaad niet klopte. Dat als zij iets ervaren als grensoverschrijdend, het dus ook grensoverschrijdend is. Dat deze handelingen zeker niet bij een tantrasessie horen. Slachtoffers gingen daardoor hun eigen ervaringen serieus nemen. Ze realiseerden zich dat ze écht niet zelf hadden gekozen voor de seksuele handelingen. En dat het feit dat ze niet hadden ingegrepen terwijl het gebeurde, helemaal niet betekende dat ze ermee hadden ingestemd. Vaak werd duidelijk dat ze – vanwege eerdere trauma’s – in een freeze stand terecht waren gekomen, dissocieerden en dus niet in staat waren geweest om in actie te komen. Het bleek opvallend vaak te gaan over kwetsbare vrouwen, die al eerder in hun leven misbruik mee hadden gemaakt. Juist om te herstellen van dat misbruik, bezochten zij een tantramasseur. Toen het besef ten volle doordrong dat zij niet geholpen waren, maar dat zij opnieuw misbruikt waren en hun trauma’s verder verdiept waren, wilde een aantal vrouwen aangifte doen. Vooral om te voorkomen dat meer vrouwen slachtoffer zouden worden van deze praktijken.”

De klachten over ‘tantramassage’ werden destijds niet serieus genomen door de politie. De vrouwen kregen letterlijk te horen dat het hun eigen schuld was. Zeker tien vrouwen die wel aangifte wilden doen, werden afgewezen door de politie. Dat een vrouw die kiest naar een masseur te gaan om haar eigen sensualiteit wakker te maken er zeker niet voor kiest om seksueel misbruikt te worden door die masseur, was nog geen onderscheid dat de politie kon maken.

 

Ontkenning binnen de tantra-wereld

De mannen zelf bleken niet aanspreekbaar op hun gedrag. Zij waren blind voor de grenzen die ze overgingen, zagen zichzelf juist als redders van de vrouwen en hun tong of penis als een genezend instrument. Ook de opleiders die door het meldpunt werden aangesproken, gaven alleen als antwoord dat de vrouwen hun grenzen maar beter hadden moeten aangeven. Dit is overigens binnen het grootste deel van de tantra-wereld de tendens. De verantwoordelijkheid voor het misbruik wordt op het bordje van de cliënten gelegd. Er worden dingen gezegd als “de masseur en de klant zijn gelijkwaardig”, “het is hun leerproces en hun karma” en “de vrouwen of hun lichaam vragen er zelf om.”

Kortom de tantrawereld nam en neemt het misbruik absoluut niet serieus. Dat het Meldpunt Tantra Misbruik het zichtbaar maakte, riep veel weerstand op. De tantrawereld zou door het meldpunt zwart worden gemaakt en de oprichters van het meldpunt werden ervan beschuldigd uit persoonlijke frustratie of winstbejag te handelen. Daarnaast zouden zij de meldingen zelf verzonnen hebben.

 

Eerste acties
Helene Baayen en Caroline Franssen zijn vrouwen gaan waarschuwen, hebben veel aandacht gevraagd voor het probleem in groepen op Facebook, zijn gesprekken aangegaan met de zedenpolitie en andere afdelingen van de politie. Ze zijn met collega’s gaan praten. Het had echter weinig zin. Ondertussen bleven ze maar weer horen over vrouwen die misbruikt waren door een tantramasseur.

Er moest iets gebeuren, er was een formeel aanknopingspunt nodig om het misbruik in de tantra-wereld op de politieke agenda te krijgen.

 

Opstart formele meldpunt

Met het meldpunt seksueel misbruik in de boeddhistische gemeenschap als voorbeeld, is er overleg geweest met diverse betrokken instanties in oktober 2017 een eigen meldpunt begonnen. Een journalist van de NOS heeft vervolgens een gedegen onderzoek gedaan naar de echtheid van de eerste dertig meldingen. Toevalligerwijs viel dat alles net samen met de #metoo beweging en de bereidheid van vrouwen om zich niet langer uit schaamte  te verschuilen, maar zich uit te spreken als ze misbruikt waren. Het balletje begon te rollen. Vrouwen gingen opnieuw proberen aangifte te doen en nieuwe vrouwen meldden zich bij de politie, die nu eindelijk ging beseffen dat het serieus genomen moest worden.

 

De politie komt in actie
Na de berichten van de NOS stond het meldpunt roodgloeiend. Kamerlid Attje Kuijken stelde kamervragen. Bij de politie begon heel langzaam het besef te komen dat er hier zogenaamde professionals bezig zijn met het aan de lopende band misbruiken van vrouwen onder het mom van therapie. Eindelijk werd er meer aandacht besteed aan de situatie en konden meer vrouwen aangifte doen en werd er daadwerkelijk opgetreden door de politie. De eerste masseur werd in december 2017 voor drie dagen vastgezet. In februari 2018 is de tweede masseur opgepakt en voor meerdere weken verhoord.

 

Rapport aan het ministerie
Het Meldpunt zal in april een rapport over alle bevindingen aanbieden aan de Tweede Kamer. Wegens de hoeveelheid werk en de emotionele belasting zal het Meldpunt vanaf april geen nieuwe meldingen meer aannemen. Er is de hoop dat het meldpunt overgedragen kan worden aan een onafhankelijke instantie. In het rapport zal staan dat het Meldpunt adviseert dat gemeenten en politie de wet gaan handhaven. Minister Grapperhaus van het ministerie van justitie en veiligheid heeft in antwoord op de kamervragen al gesteld dat tantra onder sekswerk valt en dus vergunningplichtig is. Zorgverleners, waar therapeuten ook onder vallen, mogen geen seksuele handelingen verrichten met cliënten. Alleen artsen, verpleegkundigen, bekkenfysiotherapeuten en verloskundigen mogen volgens strikte protocollen aan de intieme delen komen, mits zij toestemming hebben van de cliënt. In feite is dus iedere vorm van tantramassage waarbij geslachtsdelen worden aangeraakt op dit moment illegaal. Alleen prostituees met een vergunning mogen seksuele handelingen verrichten onder bepaalde voorwaarden. Waar testen op soa, condoomgebruik en hygiëne een voorwaarde is om sekswerk te kunnen verrichten, worden deze regels bij de bij aan het meldpunt gemelde tantramasseurs volledig genegeerd. De praktijken van tantramasseurs zonder prostitutievergunning zouden op die gronden door de gemeenten gesloten moeten worden. Tantratherapeuten kunnen op dit moment alleen volgens de wet werken als ze geen seksuele handelingen verrichten en geen liefdes-/seksuele relaties met cliënten aangaan.

 

Onafhankelijk onderzoek
Het meldpunt adviseert ook om onafhankelijk onderzoek te doen naar de wenselijkheid en risico’s van de verschillende therapeutische massages, zoals yoni-massage, anale deblocking en andere de-armouring technieken. Om die massages verantwoord te kunnen uitvoeren, is het nodig dat er een gedegen (para)medische opleiding op hbo niveau komt, waarin op verantwoorde wijze medische kennis wordt overgedragen. Ook is het nodig dat een therapeut die dergelijke handelingen verricht is aangesloten bij een beroepsvereniging met een rijkserkende klachtencommissie. Mogelijk zou het op die manier een vervolgopleiding kunnen zijn voor artsen, verpleegkundigen, bekkenfysiotherapeuten en verloskundigen. De gebleken risico’s binnen deze therapeutische werkwijze vragen om streng toezicht vanuit het rijk.

 

Wees voorzichtig
De laatste jaren zijn de yoni-massage, de de-blocking en de-armouring een hype geworden. Iedereen kan dergelijke massages aanbieden, vaak gebeurt dat zonder enige kennis van zaken. Er zijn serieuze gezondheidsrisico’s bij het ondergaan van deze ‘behandelingen’. Buiten de formele meldingen om krijgt het meldpunt de laatste tijd ook al verhalen te horen over fysiek letsel, door mannelijke en vrouwelijke aanbieders.

 

Gezien de huidige ontwikkelingen en gebrek aan toezicht op het gebied van tantra, raadt het Meldpunt Tantra Misbruik aan om zeer terughoudend te zijn met het bezoeken van een tantra-aanbieder. Aangezien alle meldingen over mannelijke aanbieders gaan, is het van groot belang om vooral bij mannelijke aanbieders bewust te zijn van de ernstige risico’s. Een cliënt is tijdens zo’n ‘behandeling’ zeer kwetsbaar en beïnvloedbaar. Dit geldt ook voor mannen.

 

Alle waarschuwingssignalen waaraan je een gevaarlijke masseur kunt herkennen staan hier opgesomd. Ook is er hier  heldere informatie te vinden over het doen van aangifte en het zoeken van hulp nadat je misbruikt bent door een masseur.