Code van de NOVIS – intimiteitscoaches

DE CODE VAN INTIMITEITSCOACHES EN SURROGAATPARTNERS VAN DE NOVIS (beroepsvereniging van intimiteitscoaches en surrogaatpartners)

(ter inspiratie)

NOVIS-coaches onderschrijven de volgende strikte kwaliteitsnormen voor het beroep van intimiteitscoach en surrogaatpartner:

Attitude
Belangrijk is de persoonlijke instelling. Een open mind aangaande seksualiteit, vrijen en relaties is de juiste motivatie om aan dit vak te beginnen. De bereidheid en het geduld om mensen professioneel te helpen zichzelf te ontwikkelen is daarbij essentieel. Voor wie zich inzet als surrogaatpartner geldt bovendien dat hij/zij dit niet voor het geldelijk gewin doet, noch uit charitatief oogpunt. Een integere praktijkadministratie t.a.v. cliëntregistratie en financiële zaken behoort ook bij dit beroep; ervaring hiermee is nodig.

Levenservaring en seksuele ontwikkeling
Voor alle coaches is het belangrijk goed in staat te zijn de eigen seksuele balans gevonden te hebben en de nodige ervaring te hebben opgedaan als het gaat om inzichten, seksuele voorkeuren, relaties en problemen. Hieraan gekoppeld behoort een goed getraind vermogen tot uitleggen, doceren in situaties van nabijheid en distantie en authentiek aanwezig zijn. Voor ons vakgebied gaan wij daarom uit van een minimum leeftijd van ca. 35 jaar. Persoonlijke relaties tussen coaches en cliënten zijn uitgesloten.

Coachcompetenties
Deze compenties zijn een leidraad en nodigen uit tot meer verdieping, opleiding en ontwikkeling. Het grootste voordeel ligt bij een flink aantal jaren werkervaring of training in een beroep waar aanraking gewenst is. Een sterk zelfregulerend vermogen als coach/therapeut is essentieel, zeker vanwege betrouwbaarheid in overdracht-tegenoverdracht situaties. Coaches maken gebruik van mogelijkheden tot regelmatige evaluatie en/of supervisie- en intervisiegesprekken. Het extern volgen van aanvullende vaktrainingen wordt veelvuldig benut.

Persoonlijke hygiëne
Niet alleen is de NOVIS-coach HIV-/SOA-vrij en Hepatitis B ingeënt, de benodigde tests op deze virale en bacteriële ziektes worden standaard gedaan; uitslagen zijn op verzoek aantoonbaar aanwezig in de praktijk. Veilig en efficiënt werken met condooms is de norm; er worden geen risico’s genomen.

Onbesproken gedrag
Vanwege het omgaan met intieme en persoonlijke informatie van cliënten verwacht NOVIS van de registerleden een onberispelijk voorbeeldgedrag en de grootst mogelijke betrouwbaarheid. NOVIS-coaches verklaren nooit betrokken geweest te zijn bij (zeden)delicten, noch hiervoor justitieel veroordeeld te zijn (geweest), noch besmettingen te verzwijgen.

Voorkomen van problemen door aanraken
Waar intiem contact plaatsvindt tussen twee mensen is de kans op overdracht en tegenoverdracht (het over en weer verliefd/afhankelijk worden, reageren) maximaal. Het komt voor dat de cliënt verliefd wordt op de coach en zich te zeer hecht. Dit kan echter relatief gemakkelijk worden ingeperkt door het tijdelijke karakter van de werkrelatie regelmatig te blijven verhelderen en te benadrukken (matig aantal sessies met dezelfde coach/surrogaatpartner, wisselingen), de stabiele professionele rol van de coach (tegenoverdracht) te tonen en buiten de sessies geen sociaal contact met de cliënt te onderhouden.

Om tegenoverdracht te voorkomen zorgt de coach/surrogaatpartner er voortdurend voor in eigen leven seksueel en emotioneel in balans te zijn. Hij/zij houdt hiertoe de coachcompententies als leidraad, is erop aanspreekbaar en pauzeert zijn/haar werk in geval van te ernstige persoonlijke calamiteiten.

Het kan zijn dat werken met een coachingsdriehoek niet nodig is; in zo’n geval is er sprake van uitsluitend mentale intimiteitscoaching zonder intiem contact.