Overheid moet kwetsbare vrouwen beschermen tegen seksueel misbruik binnen de ‘pseudo-zorg’

 

Meldpunt krijgt in half jaar alleen al over tantra-masseurs 87 betrouwbare klachten binnen

Bij het Meldpunt Tantra Misbruik zijn het afgelopen half jaar 98 meldingen binnengekomen over seksueel misbruik, waaronder 87 betrouwbare meldingen over seksueel misbruik door ’tantra-masseurs’. Bij 50 van de slachtoffers was sprake van ernstig misbruik. “Een verontrustende situatie”, aldus Helene Baayen, één van de oprichtsters van het Meldpunt. “Vrouwen komen voor een massage en als ze dan bloot en ontspannen op de tafel liggen, viert de masseur zijn eigen seksuele lusten op hen bot.”

De vrouwen die op die manier getraumatiseerd zijn, vinden vervolgens lang niet altijd gehoor bij de politie. “Bij ons zijn zeker twintig vrouwen bekend die zijn weggestuurd en ontmoedigd toen zij aangifte wilden doen”, aldus Helene Baayen. “Het is een oeverloze worsteling geweest om gehoor te krijgen.”

Er zijn politiemensen die slachtoffers van seksueel misbruik echt ontmoedigen om aangifte te doen. Sommige zedenrechercheurs hebben onvoldoende kennis over de wettelijke mogelijkheden om dit soort ontuchtplegers voor de rechter te krijgen. Bovendien verschilt de aanpak van de politie van plaats tot plaats.

Dat staat in het eindrapport dat de initiatiefneemsters Helene Baayen en Caroline Franssen vandaag aanbieden aan PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

  • Het serieus nemen van meldingen bij de politie en het opnemen van aangiften en het vervolgen van verdachten;
  • Het opzetten van een professioneel meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik in de gehele ‘pseudo-zorg’;
  • Het bieden van gespecialiseerde hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik door zorgverleners;
  • De overheid moet beleid ontwikkelen om seksuele misstanden in de ‘pseudo-zorg’ aan te pakken en om kwetsbare vrouwen te beschermen.

Het eindrapport van het Meldpunt Tantra Misbruik is op 16 april 2018 in de Tweede Kamer formeel aangeboden aan Attje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid.

Het volledige rapport met conclusies en aanbevelingen is te downloaden op https://meldpunt-tantra-misbruik.nl/eindrapport-meldpunt-tantra-misbruik

Het Meldpunt Tantra Misbruik was een particulier initiatief dat op vrijwillige basis werd gerund door de initiatiefneemsters. Het is nu gesloten.

Helene Baayen (06-52541001) en Caroline Franssen (06-33886581) zijn deze week nog bereikbaar voor nadere toelichting op het rapport.